Var god och läs igenom informationen nedan innan ni betalar er resa. Det är resenärens skyldighet att ta del av flygbolagets resevillkor före köpet. Ni förbinder er att kontrollera följande punkter:
• Kontrollera er bokningsbekräftelse så snart ni erhållit den. Eventuella fel måste påtalas omgående.
• Kontrollera att för- och efternamn stämmer överens med det som står i resenärens pass. Vid felstavat namn kan flygbolag ta ut en serviceavgift som i vissa fall uppgår till hela biljettens pris.
• Ni måste alltid kontrollera era flygtider som ni har med respektive flygbolag. Det händer väldigt ofta att flygtider ändras med kort varsel.
• Kontrollera om visum och vaccinationer som krävs finns för den destination ni skall resa till
(även länder du reser genom). Kostnaderna för detta skall resenären själv ombesörja.
• Passet måste vara giltigt minst sex månader efter att ni kommit hem från er resa.
• Kontrollera att ni har fullgott försäkringsskydd.
Notera att vi på Lucky Travel ej står för kostnader som kan uppkomma om dessa punkter ej efterföljs!

Betalning
Det totala beloppet för resan skall betalas in till fullo enligt bokningsbekräftelsen. Reglerna varierar mellan olika flygbolag och vi på Lucky Travel förbehåller oss rätten att begära in betalningen tidigare i särskilda fall, som t ex vid kampanjerbjudande eller om flygbolagen begär det. Betalning kan göras på följande sätt: plusgiro, bankgiro, bankkort eller direkt i butiken.

Avbeställning/Försäkring/Ansvar
Kampanjbiljetter är ej omboknings- eller återbetalningsbara. Avbeställningsskyddet ingår inte i resans pris. Vi på Lucky Travel rekommenderar att ni tecknar detta till er resa. Ni kan köpa till avbeställningsskydd hos oss i samband med bokning av er resa. Avbeställningsskyddet kostar från 250 kronor per person och gäller endast vid akut sjukdom mot läkarintyg. Avbeställingskyddet är ej återbetalningsbart. Lucky Travel kan även anordna reseförsäkring om ni så önskar. Kontrollera först om ni har avbeställningsskydd samt reseförsäkring på ert bankkort, kreditkort eller i hemförsäkringen.

Avbokning/Ombokning
Generellt är biljett inte återbetalningsbar vid avbokning utan avbeställningsskydd. Avbokningsvillkor finns på er bokningsbekräftelse. Eventuell avbokning måste ske skriftligen till Lucky Travel minst 72 timmar innan avresan. Vid avbokning med kort varsel mindre än 72 timmar ska avbokningen ske direkt med flygbolaget.
Ombokning av er resa är kostnadsfri så länge er flygbiljett inte är utställd. Generellt betraktas ändringar och ombokningar som avbokning och nybeställning.

Händelser utanför vår kontroll
Dessa innefattar: ovanliga, oförutsedda eller oundvikliga händelser utanför vår kontroll vilkas konsekvenser inte kunnat undvikas även om alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits innefattande bl.a. krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strider, myndighets åtgärder, terroristaktiviteter, naturkatastrof, industrikatastrof, brand, ogynnsamma väderförhållanden, vattennivå i floder eller översvämning, stängning av flygplatser samt även strejker som drabbar tredje man, tekniska problem eller underhållsproblem eller oförutsedda operationella beslut från flygbolagets sida såsom ändringar i tidtabellen eller fel i datasystemet (även
avseende vår hemsida) eller fel i internetförbindelsen. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa bokningsvillkor kan vi dessvärre inte betala ersättning då möjligheten att utföra våra skyldigheter enligt avtalet hindras eller påverkas negativt av sådana händelser utanför vår kontroll. Vid händelser utanför vår kontroll som flygbolag ger full återbetalning förbehåller Lucky Travel rätten att ta ut en viss administrationsavgift.
.